Fackförbund – Deras roll och fördelarna för er som arbetstagare

Så kallade Fack är organisationer som har som målsättning att bättra på villkoren för anställda, samt stå upp för arbetstagarens lagliga rätt när det så krävs. Med anledning av att förutsättningar, arbetsförhållanden och en massa andra faktorer dock skiljer sig åt mellan olika branscher, arbetar faktiskt inte alla fackförbund i Sverige, eller i andra länder, med alla anställda, utan istället är det brukligt att olika fack vänder sig till olika grupper av anställd. Löntagare inom kommuner och landsting är därför ej medlemmar i samma fack som de som arbetar på bank, eller i detaljvaruhandeln, för att bara skriva några exempel.
Förutom att vända sig till en viss grupp anställda kan ett fackförbund även välja att vända sig till en grupp knegare som har samma utbildning (t.ex. ingenjörer) eller samma befattning (t.ex. chefer).

Fack är uppbyggda så att det finns lokala grupper, samt även arbetsplatsgrupper, lite beroende på hur stort facket är, samt hur stora arbetsplatserna där medlemmarna arbetar är.
En betydelsefull uppgift som facket har är att de förhandlar om arbetsavtal med en arbetsgivarpart eller organisation. Då är tanken att det faktum att alla arbetstagare organiserat sig, ska ge dem större talan och rättigheter än om de försökte förhandla på egen hand.

Vilka frågor intresserar sig då fackförbunden för?

Det kan skilja sig åt lite beroende på vilket fack det gäller. Är det ett akademikerfack det gäller, är t.ex. i regel utbildningsfrågor och vidareutbildningsfrågor högre upp på agendan än i ett fackförbund där de flesta av medlemmarna saknar högre utbildning.

Men som en regel kan man säga att facken intresserar sig för allt som har med medlemmarnas arbetssituation att göra. Några viktiga frågor brukar därför vara löner, pension, arbetsmiljö, anställningsavtal samt olika förmåner.

Är fack samma sak som a-kassa?

Nej, det är två helt skilda saker. A-kassan ger dig ersättning om du skulle bli arbetslös, och enligt lag måste du vara med i en a-kassa. fackförbunden hjälper er dock med andra saker, utöver denna ersättning, men det är inte obligatoriskt att vara medlem i dem. Dock kan man ofta när man går med i ett fackförbund, även gå med i den a-kassa som passar bäst för detta facks medlemmar, vilket gör att en del blandar ihop de två. Men i själva verket har dessa två saker alltså inte alls med varandra att göra.

Kostnader för att vara medlem i ett fackförbund

Eftersom ett fack arbetar för dig, och även kan ge dig olika typer av förmåner, tar de en avgift för detta arbete. Exakt hur mycket medlemsskapet kostar beror dock på vilket fackförbund du väljer. Men låt inte avgiften påverka ditt val, istället är det smartast att välja fackförbund beroende på dem bransch du jobbar i, samt baserat på de arbetsuppgifter du har. Så stora är nämligen inte skillnaderna gällande avgifterna.

Hur blir man medlem i ett fack?

De flesta av facken har formulär på sina hemsidor, som man kan fylla i för att bli medlem hos dem. I de fall detta inte finns, brukar det åtminstone gå att beställa hem dessa formulär i pappersverion via deras hemsidor, så intresserar du dig för ett medlemsskap i ett fack, www.fackförbund.org, är det första du ska göra att leta rätt på deras hemsida. Där hittar du nämligen i regel all information du behöver för ett medlemsskap.

På varje facks hemsida brukar även de förmåner du kan få via ett medlemsskap hos dem beskrivas lite mer ingående, och du kan även läsa om hur stora de är, var de är verksamma, vilka som bör vara medlemmar hos just dem och så vidare, så vi rekommenderar dig verkligen att ta nätet till hjälp för att ta reda på vilket fackförbund som passar just er bäst om du vill gå med i facket, som man säger. I en allmän artikel som denna är det nämligen svårt att mer detaljerat svara på vad varje enskilt fackförbund står för och kan göra för dig.

Men att vara medlem i ett fackförbund ger arbetstagare säkerhet och trygghet, och gör att du inte behöver stå ensam om något väl händer, utan att du har en större organisation bakom dig. Så det är inte särskilt konstigt att de flesta av alla svenskar väljer att vara medlemmar i ett fack. Faktum är att den fackliga anslutningsgraden i Sverige tillhör de främsta i världen, så dugliga är nämligen våra fackförbund!